Partneři  |  Kontakty  |  Napište nám
Lippy and Messy

Spolu s DVD je součástí balení každého produktu Lippy and Messy i učebnice. Tato učebnice Lippy & Messy – Songs & Games je určena dětem, které ještě neumějí číst a psát. Všechny texty v ní obsažené jsou určeny k tomu, aby je rodiče nebo učitelé dětem přečetli během společného hraní.

Doporučujeme nepředstavovat dítěti tuto učebnici jako učební materiál, ale jako lákadlo pro hru s Lippy a Messym.

U každého produktu jsou instrukce v čestině, jak pracovat s učebnicemi a samolepkami.


Typy her


A) OMALOVÁNKA

Dítě pastelkami vybarvuje plochy naznačené obrysem, různé části postav, věcí i míst, které se v pořadu objevují. Dospělá osoba pak předčítá jednoduché texty vedle obrázků a opakuje je spolu s dítětem. Tyto texty se většinou vyskytují v totožné nebo velmi shodné podobě v audiovizuálním materiálu, takže v případě pochyb ohledně výslovnosti je možné je porovnat s příslušným úryvkem pořadu.


B) SPOJOVÁNÍ TEČEK A VYBARVOVÁNÍ

Omalovánka s hádankou. Dítě nejprve spojuje tečky, čímž vytvoří obrysy postavy nebo nějaké věci a pak je vybarvuje. Další část připomíná obvyklou omalovánku.


C) SAMOLEPKY

Knížka obsahuje zvláštní stránky se samolepkami, které se mají nalepit na příslušná místa na obrázku (bílá políčka). Po uhodnutí správného místa a po nalepení samolepky zopakujte s dítětem texty, které obrázek doprovázejí.


D) POROVNÁVÁNÍ OBRÁZKŮ

Účelem hry je, aby dítě jednoduše odpovídalo na snadné otázky související s rozdíly v jednotlivých obrázcích, např.:
- Where is Lippy?
- Lippy is in the forest.
- Where is Lippy?
- Lippy is in the garden.

Texty na stránkách tohoto typu obsahují otázky i správné odpovědi.
V případě cvičení se skupinkou dětí se mohou tyto věty použít k vytváření nových dialogů a u podobných činností, např.:
- Is Lippy in the garden?
- Yes, she is. / No, she isn’t.


E) BLUDIŠTĚ

Pohybujeme se po cestičkách na obrázku a snažíme se najít cestu ke konkrétním postavám nebo na místa, která máme pojmenovat.


F) ILUSTRACE K PÍSNIČCE

Aby si dítě text snáze zapamatovalo, je každá písnička představena formou slov i obrázků. Nejprve dospělá osoba ukazuje a čte celé řádky, které dítě opakuje. Potom čteme pouze úryvky, aby dítě mohlo samo dodat jména předmětů, které jsou na obrázku. Posléze se díváme na kresby a dítě opakuje části textu, které si zapamatovalo. A hru končíme zhlédnutím vybrané části pořadu a zpíváním písničky spolu s Lippy a Messym.


G) PROPOJOVÁNÍ PŘEDMĚTŮ A JEJICH NÁZVŮ

Dítě má za úkol prodloužit čáry naznačené na obrázku, které spojují název věci (přečtený dospělým), s obrázkem ukazujícím danou věc.


H) STOLNÍ HRA

K hraní stolních her je zapotřebí přiložená kostka a figurky. Během cesty podél trasy nakreslené v knížce Lippy and Messy - Songs and Games 2 dítě „sbírá“ určité předměty. Nasbírání všech věcí je podmínkou k dosažení cíle cesty.


I) VYSTŘIHOVÁNKA

Před titulní stránkou Lippy and Messy - Songs and Games 3 se nachází vystřihovánka s postavami Lippy, Messyho a kouzelníka Wizzyho. Tuto stránku vystřihněte podél přerušované čáry. Pak dítě (pod dohledem!) nůžkami na papír vystřihuje jednotlivé postavy. To mají usnadnit čáry na druhé straně listu. Až skončíme s vystřihováním, nůžky odkládáme a lepíme postavy bílými stranami k sobě a nezapomínáme přitom ohnout chlopně pod nohami. A můžeme si zahrát loutkové divadlo Lippy and Messy.